رنگ های فوری چوب

رنگ های چوب مام بر اساس شرایط اقلیمی ایران و با استفاده از بهترین مواد اولیه و زیر نظر متخصصین مجرب تولید گردیده است و از براقیت و دوام بالایی برخوردار می باشد.رنگ های فوری چوب، سیلر و کیلر، رنگ های سلولزی، نیم پلی استر مات و براق، کلر مات و فوری چوب، بتونه سفید و قرمز مخصوص چوب.